Съобщения

📍Уважаеми родители, на новоприети деца набор 2022.📍

Заповядайте на 19 юни от 18.00ч. на първа родителска среща в салона на ДГ 132 СВЕТЛИНА в с.Чепинци.

На нея ще се запознаете с директорът, учителите, помощник-възпитателите и с другите родители. 

Ще се запознаете с моделът за адаптация на новоприетите деца. На първата родителска среща учителите ще ви запознаят с основните правила в детската градина, дневния режим, към кого да се обръщате по различни въпроси, които ви вълнуват.

Заповядайте!

Очакваме ви!

А есента, всички групи ще имат свои организационни родителски срещи.

 

📍Уважаеми родители от групи "Звeздичка" и "Сребърни звънчета", заповядайте на родителски срещи с информационен и организационен характер. 

5 септември-понеделник от 18.00ч в група " Звездичка" в с.Чепинци  с учителите на групата Димитринка Иванова и Ивета Николова.

8 септември-четвъртък от 18.00ч в група "Сребърни звънчета " в с.Подгумер с учителите на групата Виолета Василева и Петя Игова./новозаписани деца  набор 2020 и деца набор 2019/

Дневен ред:

📍Запознаване с материалната база в групите.

📍Запознаване с Модела на адаптация при постъпване на детето в детската градина. 

📍Запознаване с дневния режим на децата 

📍Запознаване с Правилника за дейността на детската градина. 

📍Запознаване с правилата да медицински контрол.

📍Разни.

📍📍📍Очакваме ви!


Важно съобщение !!!

Уважаеми родители, моля да се запознаети с Вътрешните правила на детската градина за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната

/clients/233/files/files/pravila%20DG%20132.docx

 

Контакти

ДГ №132 Светлина, с.Чепинци

ул.“Стара планина“ № 1, с.Чепинци – София

+359884801730

cdg32@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Информационна система за ДГ: https://kg.sofia.bg/

РУО София: https://www.ruo-sofia-grad.com/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения