Документи

2023/2024

Прравила за обществени поръчки

Правилник на дейността

Дневен режим

Годишен план

План за квалификационната дейност

План-график на работата на ПС

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на ЗБВУОТ

Правилник за пропуксателния режим

График за консултация с родителите

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Мерки за повишаване на качество на образование в ДГ

Етичен кодекс

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина

Педагогически ситуации БДП

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА БДП

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

Стратегия за управление на риска

Учебен план

Форми на обучение

 

 


Административни услуги:

Заявление за отказ от записване на дете в ДГ.

Заявление за отписване на дете

Заявление за регистриране на дете в ИСОДЗ на Столична община от директора на ДГ

Контакти

ДГ №132 Светлина, с.Чепинци

ул.“Стара планина“ № 1, с.Чепинци – София

+359884801730

cdg32@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Информационна система за ДГ: https://kg.sofia.bg/

РУО София: https://www.ruo-sofia-grad.com/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения