Профил на купувача

 1. Процедури по ЗОП
 2. Предварителни обявления
 3. Вътрешни правила
 4. Архив
 5. Друга полезна информация
 6. Допълнителни образователни дейности / Конкурс по документи
 7. Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
 8. Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни
 9. Вътрешни правила за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност
 10. Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки
 11. Заповед за утвърждаване на вътрешните правила
 12. Правила за достъп до общественна информация
 13. Указания за осъществяване на управленската отговорност

Контакти

ДГ №132 Светлина, с.Чепинци

ул.“Стара планина“ № 1, с.Чепинци – София

+359884801730

cdg32@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Информационна система за ДГ: https://kg.sofia.bg/

РУО София: https://www.ruo-sofia-grad.com/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения