Защита на личните данни

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към:

Длъжностно лице по защита на данните Иван Костадинов на тел. 0887-648-639; e-mail: dpo.consult@yahoo.com.

Имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

Политика за защита на личните данни

Уведомление деца, родители

Бланка - Заявление за упражн. на права

Контакти

ДГ №132 Светлина, с.Чепинци

ул.“Стара планина“ № 1, с.Чепинци – София

+359884801730

cdg32@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Информационна система за ДГ: https://kg.sofia.bg/

РУО София: https://www.ruo-sofia-grad.com/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения